Подручна канцеларија за рурални развој


Од септембра 2008 Центар за развој општине Мало Црниће је и подручна канцеларија за подршку руралном развоју. Центар је званично отворио председник општине др Есидол Перић. Подручна канцеларија има ради унапређењу комуникације између Министарства пољопривреде и руралног (сеоског) становништва, ииспитује потребе руралног ставновништва како би се побољшала политика развоја села у наредном периоду који подразумева приближавање наше земље Европској Унији. Канцеларија ради сваког дана од 9 до 13 сати. Потребне информације могу се добити од

Јасмине Јовић и на телефон Асоцијације за развој 012 284 375.