Опремање општинске управе

У понедељак 29.новембра 2005. Општина је добила намештај који је део програма Општинског услужног центра који финансира народ Сједињених америчких држава у оквиру програма Ревитализација друштва путем демократског деловања.

Пројекат је иницијатива Групе за развој за осавремењивање Општинске управе у ефикасности рада са грађанима.

Намештај који Општина добила предвиђа комплетно опремање канцеларије у којој су службеници које раде са грађанима и опремање радним столовима и столицама осталих канцеларија у Општини. Крајем године добијена је и рачунарска опрема (14 умрежених рачунара са сервером) канцеларијска опрема 2 квалитена фотокопир уређаја и опремљена је привремена пријемна канцеларија (писарница).

Током 2007 Општинска управа је конкурисала за уређење простора за прави услужни центар.

Исте године умрежени општински рачунари повезани су на бежични интернет.