Istorijat

 

Asocijacija za razvoj opštine Malo Crniće (AROMC) je osnovana 2004. godine kao neformalna grupa građana okupljena oko programa CRDA-E, koji je pružao donacije opštinama Braničevskog okruga (izuzimajući Požarevac). U suštini, bila je mreža grupa građana u svakoj opštini, sa ciljem identifikacije zajedničkih problema koje bi trebalo rešavati putem projekata.

Iste godine, grupa građana je registrovana kao udruženje građana. Sa ponosom možemo istaći da smo prva nevladina organizacija na području opštine Malo Crniće, s obzirom da je u to vreme postojalo više udruženja koja su se bavila kulturom, sportom, humanitarnim radom, i sličnim.

Pomenuti program nam je omogućio realizaciju projekata, putem kojih smo, ne samo mi, već i ostale Asocijacije, dobile prostorije od Opština, uredile ih, i opremile kancelarijskom i računarskom opremom. Tokom trajanja programa do kraja 2007. godine, sve Asocijacije su sprovodile slične projekte: razvoj poljoprivrede, ekološke projekte, poboljšanje usluga opština prema građanima, i osnivanje uslužnih centara. Svi ovi projekti su imali sličan fokus jer su odgovarali sličnim potrebama građana našeg okruga. Veći deo projekata uključivao je edukaciju i usavršavanje članova Asocijacija, pripremu za pisanje projekata, pružanje usluga građanima, i podršku nakon završetka projekata.

Danas, nakon 13 godina, na žalost, postoje samo dve aktivne Asocijacije na nivou Braničevskog okruga – naša i Asocijacija za razvoj opštine Žagubica. Obe su opstale zahvaljujući naporima, finansirajući se kroz projekte i pružanjem usluga građanima.

Loša kampanja protiv nevladinih organizacija stvorila je negativan odnos prema ovim organizacijama i odvraća građane od učešća u ovoj vrsti aktivizma. Mnogi su shvatili da je ova vrsta udruživanja šansa za ličnu korist i bogaćenje, tako da su najmanje bili članovi. Kada su shvatili da je rad NVO ustvari stvaranje dobrobiti za sve građane ili određene grupe, više se nisu videli u aktivizmu.

Asocijacija za razvoj opštine Malo Crniće danas ima skroman broj članova – 10 ljudi, ali ima veliki broj realizovanih projekata iz oblasti ekologije, poljoprivrede i zdravih stilova života. Organizovali smo obuke na računarima za preko 150 građana, kroz projekte smo imali savetodavnu službu iz oblasti poljoprivrede, pomagali smo građanima da ostvare prava na subvencije. Pružamo usluge izrade i održavanja internet prezentacija (sajtova) pravnim licima, kao i popravke računarske opreme, izrade baza podataka i obrade podataka.

Realizovali smo projekte koji su imali sledeće ciljeve:

  • Zaštita životne sredine
  • Razvoj privrede i privlačenje investitora
  • Razvoj seoskog turizma i jačanje kapaciteta organizacija žena
  • Osavremenjavanje lokalne samouprave – opremanje tehničkim sredstvima
  • Organizovanje poljoprivrednih manifestacija – Sabor domaćina Stiga i Homolja
  • Su-organizacija turističkih manifestacija
  • Edukacije
  • Tehnička pomoć poljoprivrednicima u ostvarivanju prava na podsticaje

Ono što je važno razumeti kod ovakvog tipa udruživanja građana jeste da je potrebno da građani shvate da osim članstva koje vam nudi druga vrsta organizacija (političke), nevladine vam omogućavaju da radite na ličnom razvoju, na sticanje novih znanja, putovanja, upoznavanja novih ljudi i kultura, kao i ostvarivanja sebe.

Nevladine organizacije ne okupljaju sve građane, već samo one koji mogu i žele da kroz promene u svojoj zajednici ostanu upamćeni narednim generacijama, jer samo živeti i umreti nije cilj življenja.