Пројекат Развој услуга социјалне заштите

Почетком новембра Министарство рада и социјалне полике Републике Србије одобрило је Пројекат Развој услуга социјалне заштите којим су Центар за социјални рад, Општина Мало Црниће и Асцоцијација за развој Општине Мало Црниће конкурисали код Фонда за социјалне иновације.

Пројекат подразумева помоћ у кући социјално угроженом становништву и старачким домаћинствима. Развој ове услуге наметнуо је велики број старачких домаћинстава у којима живе до два члана.

Пројекат има одржвост и кроз унапређење и проширење услуге на старачка домаћинства чији су млађи чланови у иностранству (дијаспори), а желе да њихове родитеље посећују наше геронто домаћиће.