Оснивање Центра за развој заједнице

Центар за развој заједнице основан у Црљенцу, где је и седиште Асоцијације је дар Америчког народа градјаним општине Мало Црниће, предвиђен за градјанске активности, место са кога ће кренути градјанске иницијативе и место које у перспективи може и постати канцеларија за комуникацију градјана овог дела општине са локалном управом и тиме унапреде сарадњу и поверење са локалном самоуправом. Центар ће бити подршка градјанским удружењима у општини, градјанима, мањинама и удружењима која се баве људским правима, заштитом жена и деце и екологијом.

Центар пружа услуге едукација (обуке и курсева) и техничке услуге битне градјанима у циљу економског развоја, унапредјењу квалитета живота и рада у општини Мало Црниће.

Активности су усмерене на рад са градјанима који живе у иностранству, локалним предузетницима у сарадњи са локалном управом у проналажењу начина за поправљање и побољшање начина квалитета живота у заједници (општини).

Центар је почео са радом почетком децембра 2005. године обележавањем 1. децембра светског дана борбе против СИДЕ у сарадњи са Омладином ЈАЗАС-а из Пожаревца. Услови су се стекли за почетак добијањем канцеларијског намештаја у 6. децембра. Опремање компјутерима и канцеларијском опремом извршено је до крајем децембра 2005. године.

Центар је званично почео са радом 1.фебруара 2006. године. И од првих почеле су обуке на рачунарима.

Центар за развој заједнице као и у другим општинама које су у АДФ/ЦРДА програму је пројекат који је подржала Америчка агенција за медјународни развој (УСАИД) намењен градјанима у општини Мало Црниће чија је вредност 21.450 $ од чега је 16.850$ донација, а 4.600$ учешће Месне заједнице Црљенац.