Подручна канцеларија за рурални развој

Од септембра 2008 Центар за развој општине Мало Црниће је и подручна канцеларија за подршку руралном развоју. Центар је званично отворио председник општине др Есидол Перић. Подручна канцеларија има ради унапређењу комуникације између Министарства пољопривреде и руралног (сеоског) становништва, ииспитује потребе руралног ставновништва како би се побољшала политика развоја села у наредном периоду који подразумева […]

OpširnijeMore Tag