Дан планете земље 2006

Пројекат који је финансирао УСАИД покренуо је школе, родитеље, месне заједнице и локалну самоуправу на акцију чишћења сваког насеља у општини.

Покретање акције чишћења школских дворишта и тргова у насељима општине Мало Црниће показало се да је пројекат „погодио циљ“ јер је у акцији узело учешћа више градјана него што је предвиђено предлогом пројекта. Општина, комунално предузеће је очистило коров поред свих саобраћајница што и није било предвиђено предлогом пројекта али што је евидентно утицало на општинске власти да узму учешће у пројекту и више од план     ираног. Посађено је више садница јер је фирма

Покрет горана из Пожаревца дала најбољу понуду тако да је у просеку да су свака три ученика засадила по једну садницу.

У каснијим обиласцима посадјених садница у току лета које су обавили чланови Асоцијације утврдјено је да су школе организовале заливање садница и за време школског летњег распуста тако да је незнатан број садница није успео да „преживи“ топло лето 2005. године.

Пројекат је показао енергију коју је Асоцијација успела да пренесе на градјане и ученике школа. Поједине школе су предложиле формирање еколошких секција које ће сарадјивати са Асоцијацијом за развој у будућим заједничким акцијама очувања животне околине.