Кооператива „Стигопроизвод“

Асоцијација за развој од свог настанка контактирајући са грађанима, као приоритетну грану развоја заједнице, идентификовала је пољопривреду. Пољопривредом у општини Мало Црниће бави се 75% становништва. Главни проблем у развоју пољопривреде је традиционални начин који не доноси профит градјанима који се њоме баве.

Имајући у виду промене које су настале у околним земљама и њихово приближавање Европској унији, намеће нам важност промене навика и начина обраде земље и производње хране.

У почетку доста тешко и са великом неверицом градјана, који су очекивали директна подстицајна средства и са лошом репутацијом невладиних организација у јавности, кренули смо са едукацијама и информативним разговорима са пољопривредницима.

Реализовано преко 50 сати едукација од планирања производње, маркетинга и стандардизације до важности удруживања и заједничким наступом на тржишту.

Формирала се група која је била најбројнија, узгајивача свиња и они су регистровали прву кооперативу (задругу) половином 2006. године. Оснивање кооперативе подржао је УСАИД донацијом ПИГ-ЛОГ уредјаја којим производјачи могу да провере количину меса пре продаје животиње.

Асоцијација наставља са радом на развоју пољопривреде, циљ је стварање нових удружења и задруга које ће бити у могућности да осим боље и организованије производње, утичу на економски развој општине и смањење незапослености у заједници.

Од септембра 2008. Асоцијација је партнер на пројекту које финасира Министарство пољопривреде, Стварање подручних канцеларија за подршку руралном развоју.