Кооператива „Стигопроизвод“

Асоцијација за развој од свог настанка контактирајући са грађанима, као приоритетну грану развоја заједнице, идентификовала је пољопривреду. Пољопривредом у општини Мало Црниће бави се 75% становништва. Главни проблем у развоју пољопривреде је традиционални начин који не доноси профит градјанима који се њоме баве. Имајући у виду промене које су настале у околним земљама и њихово […]

OpširnijeMore Tag