Браничевски еколошки портал

Пројекат реализован 2011. године подразумевао је регистрацију, и израду интерет портала, односно презентације која ће укључити омладину и децу основних школа у Брничевском округу на едукацији и подизању свести о очувању животне средине.

Донатори:

  • 200.000, 00 динара Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
  • 51.160,40 Локалне самоуправе
  • 10.000,00 сопствена средства